• Our subcription details are updated in Contribute column dont follow the image on home page.
 • Music creates, improves and visualize your inteletual skils, join and learn music.
 • నాభీ-హృత్-కంఠ-రసా-నాసాదుల యందు శోభిల్లు సప్తస్వర -
 • మనసూ స్వాధీనమైన ఘనునికి మరిమంత్ర తంత్రము లేల -
 • సంగీత జ్ఞ్యానము భక్తివినా సన్మార్గము గలదే ఓ మనసా - త్యాగరాజస్వామి.
 • कला क्या है ? यह इंसान की रचनात्मक आत्मा की यथार्थ के पुकार के प्रति प्रतिक्रिया है. - रबिन्द्रनाथ टैगोर ||
 • आत्मा का संगीत ब्रह्माण्ड द्वारा सुना जा सकता है||संगीत दो आत्माओं के बीच के अनंत को भरता है. – रबिन्द्रनाथ टैगोर ||
 • నాదోపాసన చే శంకర, నారాయణ విదులు వెలసిరి ఓ మనసా - త్యాగరాజస్వామి.
 • ప్రాణా ఆనాలా సమ్యోగము వలన ప్రణవ నాదమే సప్తస్వరములై బరగే - త్యాగరాజస్వామి.
 • “Music is the mediator between the spiritual and the sensual life.” ― Ludwig van Beethoven
 • “Music is my religion.” ― Jimi Hendrix
 • Sa Shadja (षड्ज) six-born peacock mūlādhāra मूलाधार (base of spine) Ganapati
 • Re Rishabha (ऋषभ) bull Bull svādhiṣṭhāna स्वाधिष्ठान (genitals) Agn
 • Ga Gandhara (गान्धार) sky goat maṇipūra मणिपूर (solar plexus and navel) Rudra (Shiva)
 • Ma Madhyama (मध्यम) middle dove/heron anāhata अनाहत (heart) Vishnu
 • Pa Panchama (पञ्चम) fifth cuckoo/nightingale viśuddha विशुद्ध (throat) Naarada
 • Dha Dhaivata (धैवत) earth Horse ājñā आज्ञा (third eye) Sadasiva )
 • Ni Nishadam (निषाद) hunter elephant sahasrāra सहस्रार (crown of the head) Surya (Sun)
 • vīṇāvādana tattvajñaḥ śrutijātiviśāradaḥ tālajñaścāprayāsena mokṣamārgaṃ niyacchati
 • కర్ణాటక సంగీతమనగా చెవిలోని కర్ణభేరికి వచ్చిచేరే ఇంపైన శబ్దముల సముదాయము.
 • All one's life is music, if one touches the notes right and in time. -John Ruskin.
 • किसी बच्चे की शिक्षा अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिये, क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है.
 • సమాచారం కాదు జ్ఞానం, వివేకం కాదు నిజం, నిజం కాదు సౌందర్యం సంగీతం మాత్రమే నిజం.
 • Learning to trust is one of life’s most difficult tasks.
 • ఎక్కడైతే మాటల్లో పదాలు మూగబోతాయో అక్కడే సంగీతం ప్రారంభమవుతుంది.
 • “ Music is ... A higher revelation than all Wisdom & Philosophy ”- Ludwig van Beethoven
 • कला में व्यक्ति खुद को उजागर करता है कलाकृति को नहीं.
 • "నిశ్శబ్దం తరువాత, మాటల్లో చెప్పడానికి వీలుకాని వ్యక్తీకరణకు సమీపంలో సంగీతం ఉంది."
 • “The only escape from the miseries of life are music. and Music is the universal language of mankind.”
 • సంగీతం ఆత్మ యొక్క వెల్లడిలో ఉంది, సంగీతం మానవజాతి సార్వత్రిక భాష.
 • भरोसा करना सीखना जीवन के सबसे कठिन कार्यों में से एक है।
 • Love music, drink music, eat music think in music enjoy the music it is a grate magic- Parthasarathy
 • సంగీతం ఆత్మయొక్క బాధల్ని బహిర్గతంచేసి, శాంతిని నింపుతుంది, కలహాల్నిరద్దుచేస్తుంది.
 • Music washes away from the soul the dust of everyday life.
 • నా అన్న మనుషులు ఎవరూ నాతో లేక పోయినా సంగీతం నా అంతరాత్మ గా నిలిచింది.
 • “ The music is not in the notes, but in the silence between.” - Wolfgang Amadeus Mozart
 • "क्योंकि यह लोगों को बदल सकते हैं संगीत दुनिया को बदल सकते हैं."
 • “Music can change the world because it can change people.”
 • Sound of music is physics, feel or expressive way of music is chemistry,
 • laya or tala is maths, Breadth control, posture is meditation, singing lyric is literature.

Upcoming Event

Our Quarterly Music program in the month of June on 24th @ Venkateswaraswamy temple, Soubhagyapuram, Kottapet, Hyd.

Testmonial's :-: Click Here

<p>One of the best Carnatic music voal Guru and concert artist in our Twin Cities&nbsp;is Mr N Ch Pardhasaradhi it is aplesure to join their daughters Chi Saarani and Amrutavarshini. I wish them all the succes in their future.&nbsp;</p>

K. Ramachry

9885843789

haritha

BA music. sir enni samvastarala nundi music Guru kosam vetukutunnam. pls contact me

k.v.Haritha

Music Lerner

Madhuleti

Dear Sir Pardhasaradhi garu We are proud to associate with Sarani Music trust. We are very enjoiying your class the way you teaching. We will be with you always to promote the activities of the trust. Thanking you

Madhavi & Bhat

Sir, pardasaradigaru, this is d.s.k.sarma from vsp sir how will meet you this is is phone no.

dsanthoshkumarsarma

I am very proud to be associate with www.saaranimusic.org its a grate service to the world or music. I personally thanking Sri Pardhasaradhi about his dedication towards his contribution.

Sujatha - Infosis

Namaskaram Sri Kolanka Venkataraju garu is known as great mridangist Bust he is good sculpture. In chikkadapally, Hyderbad sri tyagaraja swamy statue made by sri venkata raju garu.

srinivasa rao

Hello Guruji Namaskaaram, I am very happy to see the website and it is a grate job and educating in music. Like this nobody not doing any thing. As a member my daughter has become a student and associate with Saarani Muaic Educational Trust happy and proud to inform to my near and dear. I am also going to become a big donor for the cause of music to our Trust

PV Varadarajan IPS-Chennai

I was lucky to have Guru as wonderful as you are. Wishing you a Teachers Day that's full of joyous moments!

Yasaswi Nandavareek

The way you teach..The knowledge you share.. The care you take..The love you shower.. Makes you..The world's best teacher.. Happy Teacher's Day

Satya Yamini, Bhuvan Kruti

Dear Teacher, Thank You For Continually Inspires me to do my best You help me strive for goals, I found guidance, friendship, discipline and love, everything, in one person. And that person is you Happy Teacher's Day

Sathish,Ravi,Sai,Charan

Dear teacher, Thanks for supporting and enlightening all my way.If only I could have your blessing for a lifetime, I would succeed the way I have done always. Have a wonderful Teachers Day.

Damini & Mounima

Mr. Parthasarathy worked as a producer in our team i know him personally. I proud to say it is a grate honer to our organisation to have such a grate person in our team.

Associated Media Company.

Online tuition through live video chat devices is becoming a popular medium of learning Indian classical music and instruments in the Western world and beyond Many foreign students are either professional musicians in their own countries, or trying to establish themselves in the world of music and dance. An American says he is learning ragas "from Parthasarathy with a view to improvising and using it whenever I can in jazz. It'll give me an edge". Youthful Parthasarathy at his home town Hyderabad quickly established himself in classical singing. Today he is a leading online teacher of classical singing. He works alongside a group of teachers to impart training to eager students overseas. India once had a great tradition of disciples learning at the feet of their gurus. That tradition seems to have been revived - in virtual world - thanks to technology.

International Channel news

Dear Guruvugaaru Parthasarathi garu Namaskaram. Sir you are really grate sir. Your website is very informative and excellent. As a music director i proudly announce you are my one of guru. I wish you all the best and hope you will bring many students like me.

Gantadi Krishna- Music Director

Dear Parthasarathy You are doing a grate job. As a colleague in music teacher training course i learn so many raga's and many things about music. I support you and i wish you all the best to your trust worthy job. As a music director i am proud to announce that you are one of my best friend.

KM Radhakrishnan-Music Director

ఈ గురు పౌర్ణమి మీవంటి గురువులకి సుభాన్ని చేకూర్చి ఆనందాన్ని ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చి మరింత మంది శిష్యులను తయారు చెయతానికి శక్తిని కలిగించాలని, ఎంతోమంది మీ ఆశీర్వాదాన్ని పొందాలని కోరుతూ మీ

Sahiti, Yasaswi, Ganesh etc.

This is a very good Website that all kinds music related people information is available hear. I appreciate Mr.Partha sarathy is doing a grate service to the world of Telugu music people. I wish you all the best to the team and i am proud to announce Mr.Partha Sarathy will be honored greatly.

Sasipreetam-Musicdirector

మీరు సంగీత లోకానికి గర్వకారణం. కళారంగం లోనివారందరికీ ఆదర్శం, నిజమైన గురువు ఏమి ఆశించడని, అది మీరూపంగా తలుస్తూ మీ ఈ సేవ ప్రపంచ వ్యాప్తి కావలని కొరుతూ...........

Siva Prasad - Chirala

Dear friends, Mr.Parthasarathy N Ch famous guru. He is a grate performer and scholarly musician. His style of training is extraordinary in each and every aspect. He is providing free music training classes through Saarani Music Educational Trust. The classes are conducting at Vijaypuri Bhavan, Behind Reliance Petrol Bunk, Vijaypuri Colony, Kothapet, Hyderabad. Please send your children they will improve singing as well as many other useful aspects.

Sri K. Ramachary (LMA)

This Site is very informative and good for music students. People can add your testimonials and give kind suggestions to us.

Paramita - Student

అనేకమంది విద్యార్థులకు సంగీతాన్ని ఇలా చేరువ చేయడం మీవంటి వారికే సాధ్యం ఎందుకంటే భగవంతుడు ఆసించకుండా సేవచెసే మనసు ఇచ్చాడు. మీ సారణి సంగీతవిద్యా మరియు సేవాసంస్థ మరింత అభివృద్ధిచెంది అనేకమంది విద్యార్థులకు సంగీత అక్షయపాత్రకావాలని ఆశిస్థూ మీ కార్యక్రామాలకి నావంతు సహకారం ఎప్పుడూ వుంటుందని తెలుపుతూ.

రామక్రిష్ణ దేవరకొ

Guru Vakyam Mantra moolam guru vakyam it is said. This means the words of the Guru are to be taken as sacred mantra. Partha Sarathy was one of the most progressive and liberal minded Gurus that one could have the good fortune to meet. He had the unique ability of being able to convey the most profound philosophical concepts thru simple and everyday parables and examples. This series will attempt to reproduce some of Partha sarathy's own words and sayings on various matters regarding Music with meditation, spirituality, bhakti and sadhna, etc..

Akkiraju Vijayalakshmi

सरीमाना पार्था सारथ्य जी आप सारानी म्युज़िक ट्रस्ट से बहुथ अच्चा काम करराहा है | उचिता संगीत सिक्षना करना आज कल बहुथ मुश्कील है | मै तो आप का वेबसैट देखी ती | मै आपका ट्रस्ट को नाम पे चेक भेजा | भविस्यमे हमारा संपूर्ण सहकार ,सहायता आपके साथ है ||

सुनन्दा सेखर - न्यू

I appreciate your non-profit music education trust. encourage them and expose them to more music and greatly admire your efforts to provide music programs to children at your trust.

Sandeep Narayan

Dear Sri Parthasarathy guruji We are aware of doing the service of the SAARANI music trust. We are there with you and happy to give our full support to the activities of the trust. Not only an artist you have proved yourself as grate teacher, guru, performer, orator in music.

Madhav

అద్భుతంగా కచేరీ చేయటంతో పాటు, సంగీతాన్ని ఉచితంగా నేర్పించి శిష్యులను తయారు చేయటం లో N.C.పార్థసారథి వారధి లాగా పనిచేస్తున్న అతనికి మంచి భవిష్యత్తు కలిగి ఈ సేవ ద్వార మరింత మంచి పేరురావాలని ఆకాంక్షిస్తూ....

Sugnan - Vignanasamiti

గురువుగారు నమస్కారం మీ దయవల్ల నేను సర్టిఫికెట్ పరీక్షలో ప్రధమశ్రేణి లో పాస్అయ్యాను. ఇప్పుదు నేను US Pittsburgh లొ వుంటున్నా మీ వెబ్సైట్ చూసాను.'సారణీ' నాలాంటి సంగీత విద్యార్ధులైన మరింతమందికి నిలయమవ్వాలని కోరుతూ....

దీప్తి బోయిన

నమస్కారం పార్థసారథి గారు ఎంతోమంది ఎక్కువగా ఫీజు తీసుకుంటున్న ఈ రోజుల్లో మీరు చేస్తున్న ఈ సంగీత సేవ ముఖ్యంగా శాస్త్రీయ సంగీతానికి అద్వితీయమై అనిర్వచనీయమై అందరికీ మార్గదర్సకమవాలని అభిలాషిస్తూ మీ వెన్నంటి వుంటామని ప్రొత్సహిస్తూ....

జి.రాఘవేంద్రరావ్ -

"SAARANI"cultural trust has been formed with an aim to promote Indian classical music and dance amongst youth. The organization has been started in 2010 and has since then teaching free music training and conducting several programs including music competitions, Thyagaraja aradhana festival and so on. We welcome your contribution for the cause. The profound objectives of “SAARANI” can be transformed into a beautiful reality only with your whole heated participation co-operation and support. Kindly strengthen our hands by contributing towards the corpus.

Member of the Trust.

దైవమైన చూపలేడు మంచి గురువుని - మంచి గురువైతే చూపగలడు దేవదేవుని - గురుబ్రహ్మః గురువిష్ణుః గురుదేవో మహేశ్వరః అన్నట్లు మీ ఈ సేవ ప్రపంచ వ్యాప్తము కావాలని ఆశిస్తూ,ఆశీర్వదిస్తూ....

సూరిబాబు, విజయవాడ

మా గురువుగారి తమ్ముడి కుమారుడు, నా బంధువైన నల్లాన్ చక్రవర్తుల పార్థసారథి చేస్తున్న ఈ సేవ తెలుగు సంగీతలోకానికే మైలురాయికావాలని ఆశిస్తూ, ఆశిర్వదిస్తూ... మరింతమంది తెలుగువారు అతనికి హార్థికంగా, ఆర్థికంగా ప్రొత్సాహాన్ని ఇవ్వగలరని కోరుతూ......

Ramanujam-Srirangam

Dear Parthasarathy, This is a very good site. Somebody referred this to me and to my astonishment, this is designed with the aim of upholding the dignity of music. Long live this site and your service.

Modudi Sudhaker

This class is very interesting and me as a daughter of Parthasarathi, sir i am feeling very happy I am not feeling like a daughter but as a student I am learning so-many useful things for my singing and SMET is my favorite place ever i visited so I as a student i am very fortunate SWARA... SAARANI..

Saarani N.C

Respected Parthasarathy sir, We, as parents of Bhavana feel that it is our lucky to step into SMET. We thank u for giving an opportunity to Bhavana to be a part of this prestigious academy.

Srinivas

Dear Parthasarathy garu, It is indeed a great achievement for us released an Audio C.D. "Bhagavata Geyamaalika" with your melodious voice and all your support and guidance. It is all happened because of your blessings, hope you would extend the same co-operation in future also. We wish you all success for a grate service to world of music. Thanks once again

JBT Sundari-Vijag

Respected Parthasarathy sir, We, as parents of Sreeja feel that it is our poorva janma sukrutham to step into SMET.We thank u for giving an opportunity to Sreeja to be a part of this prestigious academy.

Madhavi

Dear Parthasarathy Sir, The INSPIRATION program was really a good delight to eyes and ears. Children got motivated as well as parents. We all were overwhelmed with joy to be a part of it as SMET members. Parents are lucky to be blessed with a marvellous & wonderful kids. We thank u very much sir for giving us such kind of opportunities.

Harini Paidipalli

Dear Parthasarathy garu, The INSPIRATION programme was really a good delight to eyes and ears. Children got motivated as well as parents. We all were overwhelmed with joy to be a part of it as SAARANI members. ADITYA's parents are lucky to be blessed with a marvelous & wonderful kid. we thank u very much sir for giving us opportunity to have a glimpse of good & well brought up child who inspired lots and lots of people. MAY GOD BLESS him in his future endeavors

- Jaya Ramanath

My beloved Student Chi Parthasarathy is doing a grate service to the world of Music. I wish him all the best and success. Kindly come and support all musicians and music lovers.

Sri D.Sehachary - Hyd-Bros.

డియర్ ఫార్థసారథి గారు మీరు చేస్తున్న ఈ కళాసేవ అద్భుతం అనిర్వచనీయం, నాకు సంగీతం అంటే ప్రాణం, ఇంకా మరెందరో గాయనీ గాయకులను తీర్చిదిద్దాలని అశిస్తూ.....

Ravi Pendekanti

Hi everybody, I would like to share my feelings with all of you. Recently we attended my nephew's marriage. In that function," when the bride's parents are sending their daughter to bridegroom's house", Chy.Manaswini sang "AMMA DONGA NINNU CHOODAKUNTE....." song. She sang very nicely and we are very happy that u are doing a grate service to the world of music

Prabhaker - USA

Subscribe Us

Name :
Email:
saaraniads

Dwaram Narasinga Rao Naidu(1908- 1960)

Dwaram Narasinga Rao Naidu(1908- 1960)

Violin Maestro Sri Dwaram Narasinga Rao Naidu is one of the most remarkable personalities of Karnatak Music. Sri Narasinga Rao Naidu had the rare opportunity of learning from his father Sri Dwaram Venkata Krishna Naidu. The legendary Violinist Sangeetha Kala Nidhi Dr. Dwaram Venkata Swamy Naidu was his uncle. An extraordinary soloist and an ideal accompanist Sri Dwaram Narasinga Rao Naidu was also an extremely passionate, dedicative and generous Guru. His great legacy of disciples consists of many eminent musicians of today. Gandharva Vidyabushana Gana Kala Nidhi Sri Dwaram Narasinga Rao Naidu, was born on 5th September 1908 in Vijayawada of Andhra Pradesh to Smt. Lakshminarayanamma and Sri Dwaram Venkatakrishniah Naidu. Venkatakrishnaiah Naidu was the elder brother and guru of legendary Dwaram Venkataswamy Naidu. He had his training from his father and uncle Sangeetha Ratnakara, Sangeetha Kalanidhi Dr. Venkataswamy Naidu. He worked in Railways for some time in Vijayawada. He had given several concerts and earned good name as a Violin Solo Vidwan. He was appointed as Violin Professor in Mahararaja's Music College Vizianagaram in the year 1936 when Dr. Dwaram Venkata Swamy Naidu became the Principal of that College. He worked as violin Professor and later became the Principal of Maharaja Government Music College at Vizianagaram for many years and was known as a great guru who treated his scores of disciples with affection. Sri Narasinga Rao Naidu has acclaimed name and fame as Violin Soloist. He has developed a new style in Violin playing. He accompanied his uncle Sri Dwaram Venkata Swamy Naidu on Violin in the entire South India. He accompanied the musical celebrities of south like Parupalli Ramakrishniah Pantulu, Muniganti Venkata Rao Panthulu, Dr. Sripada Pinaka Pani, GNB, Mangalampalli Balamuralikrishna, Chembai Vidyanatha Bhagavatar, T.R.Mahalingam, Mahavadi Venkata Appaiah Sastry, Krovi Satyanarayana Sastry, Sattur Satagopan and several others. He has also accompanied his disciples like Nedunuri Krishna Murthy.

Our Musicians

Mandolin Srinivas (1969-2014)
Manda Sudharani (1964 - 0000)
KARUKURICHI ARUNACHALAM (1921-1964)
T. V. Raju (1921 - 1973)
Arundhati Sarkaar
Sri M V Ramana Murthy (1933-1990)
Sandhyavandanam Srinivas Rao (1918-1994)
Hyderabad Sisters ( Kum.Lalita & Smt. Haripriya)
రావు బాలసరస్వతీ దేవి.(1928-0000)
Kolanka Venkataraju(1909-2000)
N. C. Vasanthakokilam (1919 – 1951)
T K V RAMANUJAM (1958 - 0000)
Dharmala Venkateswara Rao (1935-0000)
దోమాడ చిట్టబ్బాయి (1933 - 2002)
Aemala Manmatharaju Rajah(1929 – 1989)
Pillavalu Gajapathi Krishnaveni (1935-2004)
Chitti Babu (1936 - 1996)
H.S. Gururajachar (1922 - 2013)
Garimella Balakrishna Prasad (1948 - 0000)
Sri Voleti Venkateswarulu (1928 - 1989)
Saraswati Vidyardhi (1963 - 0000)
Neti Sreerama Sarma( 1928 -
Sistu Prabhakara Krishna Murthy
S. Janaki ( 1938 - 0000)
Aakella Mallikarjuna Sharma( 1938 - 0000)
V.Kamalakar Rao ( 1936 - 0000)
Prapancham Sitaram(1950-0000)
A. K. C. Natarajan (1931- 0000)
Chittaranajan:
S..Balachander ( 1927 – 1990)
Jon B. Higgins (1939-1984)
Vankayala Narasimham (1931-0000)
Kandula Mallikharjuna Rao - (1921–1996)
Sri Susarla Sivaram ( 1936 - 1985 )
Mahadevu Lakshminarayana Raju ( 1959 - 2015)
Sriman Daduri Ratnamachary(1914 -1978)
Ayyagari Someswara Rao (1920-1973)
Pendyala Nageswara Rao (1917-1984)
M S Balasubramanya sarma(1929-2002)
Sudharshanchari (1936-1993)
Kommineni Apparao (1936 - 2000)
Purushothama Sastry (1925-2010)
Ghantasala Venkateswara Rao (1922–1974)
Uppalapati Ankaiah(1914-1966)
N C V Jagannadhacharyulu
Prakhya Anjaneya Sastrygaru
Dharmala Rama Muthy (1910-1978)
Dwaram Venkataswamy Naidu(1893-1964)
Kollegal R Subramanyan ( 1929-0000)
MODUMODI SUDHAKER (Oct 29th 1963)
TIRUPATHI PONNA RAO (1923
Pithapuram Nageswara Rao (1930 - 1996)
Dandamudi Ramamohana Rao
Parupalli Ramakrishnayya Pantulu(1883-1951)
Sheik Chinna Moulana (1924-1999 )
Palagummi Viswanadham
Prathivadi Bhayankara Sreenivas (1930 – 2013)
పంతుల రమ
Mullapudi Sreerama Murthy
Madhavapeddi Satyam(1922 - 2000)
Malathi Padmanabha Rao( 1932-2002)
Hyderabad Brothers ( D.Raghavachary & D.Seshachary
Susarla Dakshinamurthi(1921 - 2012 )
Nookala Chinna Satyanarayana(1923 - 2013)
M. L. Vasanthakumari(1928-1990)
Ivaturi Vijayeswara Rao (1938-0000)
Emani Sankara Sastry (1922 - 1987)
Malladi Brothers ( Suribabu & Narayanasarma)
Sri Mullapudi Lakshmana Rao (1906-1970)
Vasa Krishnamurthy (1923-1974)
Sri Manda Balarama Sarma (1938-2001)
Pulapaka Susheela (1935- 0000),
M. Balamuralikrishna
Salluri Rajaeswararao (1922 - 1999)
Dwaram Narasinga Rao Naidu(1908- 1960)
P. Leela (1949–2005)
V.Kamalakar Rao (1936 - 0000)
Srirangam Gopalaratnam (1939 - 1993)
Manchala Jagannadha Rao
N S Srinivasan (1921-2006)
ద్వారం భావనారాయణ రావు (1924 - 2000)
Sri Paritala Sanakra Sasthry(1884 – 1951)
మల్లాది వెంకట సత్యనారాయణ రావు -(1932 –1996)
Nedunuri Krishnamurthy (1927-2014 )