• All one's life is music, if one touches the notes right and in time. -John Ruskin.
 • Pundit Ravi shanker said that he has not seenTansen singing and rain falling, but assured that his sitaar playing will bring tears their eyes.
 • దర్బారి కానడ, ఖమాజ్, పూర్య, వంటి రాగాలు మనిషి మేధస్సును ఉత్తేజపరచి టెన్షన్స్ నుంచి దూరంచేసి ప్రశాంతతని ఇస్థాయి.
 • ఎటువంటి ఇంపైన సంగీతన్నైనా కర్ణాటక సంగీతమనవచ్చు.
 • "क्योंकि यह लोगों को बदल सकते हैं संगीत दुनिया को बदल सकते हैं."
 • “Music can change the world because it can change people.”
 • కర్ణాటక సంగీతమనగా చెవిలోని కర్ణభేరికి వచ్చిచేరే ఇంపైన శబ్దముల సముదాయము.
 • సంగీతం ఆత్మయొక్క భాష, రహస్యమైన బాధల్ని బహిర్గతంచేసి, జీవితంలో శాంతిని నింపుతుంది, కలహాల్నిరద్దుచేస్తుంది.
 • ఎక్కడైతే మాటల్లో పదాలు మూగబోతాయో అక్కడే సంగీతం ప్రారంభమవుతుంది.
 • సౌండ్ అండ్ వేవ్స్ ఈస్ ఫిజిక్స్, ఇన్నర్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ కెమిష్ట్రీ, లయ అండ్ ఇట్స్ కంట్రోల్ ఈస్ మథమాటిక్స్
 • బ్రెత్ కంట్రోల్ అండ్ పోస్చెర్ ఆఫ్ సిట్టింగ్ ఈస్ మెడిటేషన్, లిరిక్స్ ఆర్ లిటరేచర్ ఇలా సకల శాస్త్రాల సమాహారం సంగీత శాస్త్రం.
 • సమాచారం జ్ఞానం కాదు, జ్ఞానం వివేకం కాదు, వివేకం నిజం కాదు, నిజం సౌందర్యం కాదు, సంగీతం మాత్రమే నిజం.
 • సంగీతం ఆత్మ యొక్క వెల్లడిలో ఉంది, సంగీతం మానవజాతి సార్వత్రిక భాష.
 • "నిశ్శబ్దం తరువాత, మాటల్లో చెప్పడానికి వీలుకాని వ్యక్తీకరణకు సమీపంలో సంగీతం ఉంది."

Upcoming Event

Classes categorized into 2 levels. Level B Junior Age group 6-12 years level A Seniors age group 12 to 20.

Testmonial's :-: Click Here

Dear Guruvugaaru Parthasarathi garu Namaskaram. Sir you are really grate sir. Your website is very informative and excellent. As a music director i proudly announce you are my one of guru. I wish you all the best and hope you will bring many students like me.

Gantadi Krishna- Music Director

Dear Parthasarathy You are doing a grate job. As a colleague in music teacher training course i learn so many raga's and many things about music. I support you and i wish you all the best to your trust worthy job. As a music director i am proud to announce that you are one of my best friend.

KM Radhakrishnan-Music Director

ఈ గురు పౌర్ణమి మీవంటి గురువులకి సుభాన్ని చేకూర్చి ఆనందాన్ని ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చి మరింత మంది శిష్యులను తయారు చెయతానికి శక్తిని కలిగించాలని ఎంతోమంది మీ ఆశీర్వాదాన్ని పొందాలని కోరుతూ మీ

శిష్యగణం

This is a very good Website that all kinds music related people information is available hear. I appreciate Mr.Partha sarathy is doing a grate service to the world of Telugu music people. I wish you all the best to the team and i am proud to announce Mr.Partha Sarathy will be honored greatly.

Sasipreetam-Musicdirector

మీరు చేస్తున్న పని సంగీత లోకానికి గర్వకారణం. కళారంగం లోనివారందరికీ ఆదర్శం కావాలని, నిజమైన గురువు ఏమి ఆశించడని, అది మీరుపంగా తలుస్తూ మీ ఈ సేవ ప్రపంచ వ్యాప్తి కావలని కొరుతూ...........

Siva Prasad - Chirala

Dear friends, Mr.Parthasarathy N Ch famous guru. He is a grate performer and scholarly musician. His style of training is extraordinary in each and every aspect. He is providing free music training classes through Saarani Music Educational Trust. The classes are conducting at Vijaypuri Bhavan, Behind Reliance Petrol Bunk, Vijaypuri Colony, Kothapet, Hyderabad. Please send your children they will improve singing as well as many other useful aspects.

Sri K. Ramachary (LMA)

This Site is very informative and good for music students. People can add your testimonials and give kind suggestions to us.

Paramita - Student

అనేకమంది విద్యార్థులకు సంగీతాన్ని ఇలా చేరువ చేయడం మీవంటి వారికే సాధ్యం ఎందుకంటే భగవంతుడు ఆసించకుండా సేవచెసే మనసు ఇచ్చాడు. మీ సారణి సంగీతవిద్యా మరియు సేవాసంస్థ మరింత అభివృద్ధిచెంది అనేకమంది విద్యార్థులకు సంగీత అక్షయపాత్రకావాలని ఆశిస్థూ మీ కార్యక్రామాలకి నావంతు సహకారం ఎప్పుడూ వుంటుందని తెలుపుతూ.

రామక్రిష్ణ దేవరకొ

Guru Vakyam Mantra moolam guru vakyam it is said. This means the words of the Guru are to be taken as sacred mantra. Partha Sarathy was one of the most progressive and liberal minded Gurus that one could have the good fortune to meet. He had the unique ability of being able to convey the most profound philosophical concepts thru simple and everyday parables and examples. This series will attempt to reproduce some of Partha sarathy's own words and sayings on various matters regarding Music with meditation, spirituality, bhakti and sadhna, etc..

Akkiraju Vijayalakshmi

सरीमाना पार्था सारथ्य जी आप सारानी म्युज़िक ट्रस्ट से बहुथ अच्चा काम करराहा है | उचिता संगीत सिक्षना करना आज कल बहुथ मुश्कील है | मै तो आप का वेबसैट देखी ती | मै आपका ट्रस्ट को नाम पे चेक भेजा | भविस्यमे हमारा संपूर्ण सहकार ,सहायता आपके साथ है ||

सुनन्दा सेखर - न्यू

I appreciate your non-profit music education trust. encourage them and expose them to more music and greatly admire your efforts to provide music programs to children at your trust.

Sandeep Narayan

Dear Sri Parthasarathy guruji We are aware of doing the service of the SAARANI music trust. We are there with you and happy to give our full support to the activities of the trust. Not only an artist you have proved yourself as grate teacher, guru, performer, orator in music.

Madhav

అద్భుతంగా కచేరీ చేయటంతో పాటు, సంగీతాన్ని ఉచితంగా నేర్పించి శిష్యులను తయారు చేయటం లో N.C.పార్థసారథి వారధి లాగా పనిచేస్తున్న అతనికి మంచి భవిష్యత్తు కలిగి ఈ సేవ ద్వార మరింత మంచి పేరురావాలని ఆకాంక్షిస్తూ....

Sugnan - Vignanasamiti

గురువుగారు నమస్కారం మీ దయవల్ల నేను సర్టిఫికెట్ పరీక్షలో ప్రధమశ్రేణి లో పాస్అయ్యాను. ఇప్పుదు నేను US Pittsburgh లొ వుంటున్నా మీ వెబ్సైట్ చూసాను.'సారణీ' నాలాంటి సంగీత విద్యార్ధులైన మరింతమందికి నిలయమవ్వాలని కోరుతూ....

దీప్తి బోయిన

నమస్కారం పార్థసారథి గారు ఎంతోమంది ఎక్కువగా ఫీజు తీసుకుంటున్న ఈ రోజుల్లో మీరు చేస్తున్న ఈ సంగీత సేవ ముఖ్యంగా శాస్త్రీయ సంగీతానికి అద్వితీయమై అనిర్వచనీయమై అందరికీ మార్గదర్సకమవాలని అభిలాషిస్తూ మీ వెన్నంటి వుంటామని ప్రొత్సహిస్తూ....

జి.రాఘవేంద్రరావ్ -

"SAARANI"cultural trust has been formed with an aim to promote Indian classical music and dance amongst youth. The organization has been started in 2010 and has since then teaching free music training and conducting several programs including music competitions, Thyagaraja aradhana festival and so on. We welcome your contribution for the cause. The profound objectives of “SAARANI” can be transformed into a beautiful reality only with your whole heated participation co-operation and support. Kindly strengthen our hands by contributing towards the corpus.

Member of the Trust.

దైవమైన చూపలేడు మంచి గురువుని - మంచి గురువైతే చూపగలడు దేవదేవుని - గురుబ్రహ్మః గురువిష్ణుః గురుదేవో మహేశ్వరః అన్నట్లు మీ ఈ సేవ ప్రపంచ వ్యాప్తము కావాలని ఆశిస్తూ,ఆశీర్వదిస్తూ....

సూరిబాబు, విజయవాడ

మా గురువుగారి తమ్ముడి కుమారుడు, నా బంధువైన నల్లాన్ చక్రవర్తుల పార్థసారథి చేస్తున్న ఈ సేవ తెలుగు సంగీతలోకానికే మైలురాయికావాలని ఆశిస్తూ, ఆశిర్వదిస్తూ... మరింతమంది తెలుగువారు అతనికి హార్థికంగా, ఆర్థికంగా ప్రొత్సాహాన్ని ఇవ్వగలరని కోరుతూ......

Ramanujam-Srirangam

Dear Parthasarathy, This is a very good site. Somebody referred this to me and to my astonishment, this is designed with the aim of upholding the dignity of music. Long live this site and your service.

Modudi Sudhaker

This class is very interesting and me as a daughter of Parthasarathi, sir i am feeling very happy I am not feeling like a daughter but as a student I am learning so-many useful things for my singing and SMET is my favorite place ever i visited so I as a student i am very fortunate SWARA... SAARANI..

Saarani N.C

Respected Parthasarathy sir, We, as parents of Bhavana feel that it is our lucky to step into SMET. We thank u for giving an opportunity to Bhavana to be a part of this prestigious academy.

Srinivas

Dear Parthasarathy garu, It is indeed a great achievement for us released an Audio C.D. "Bhagavata Geyamaalika" with your melodious voice and all your support and guidance. It is all happened because of your blessings, hope you would extend the same co-operation in future also. We wish you all success for a grate service to world of music. Thanks once again

JBT Sundari-Vijag

Respected Parthasarathy sir, We, as parents of Sreeja feel that it is our poorva janma sukrutham to step into SMET.We thank u for giving an opportunity to Sreeja to be a part of this prestigious academy.

Madhavi

Dear Parthasarathy Sir, The INSPIRATION program was really a good delight to eyes and ears. Children got motivated as well as parents. We all were overwhelmed with joy to be a part of it as SMET members. Parents are lucky to be blessed with a marvellous & wonderful kids. We thank u very much sir for giving us such kind of opportunities.

Harini Paidipalli

Dear Parthasarathy garu, The INSPIRATION programme was really a good delight to eyes and ears. Children got motivated as well as parents. We all were overwhelmed with joy to be a part of it as SAARANI members. ADITYA's parents are lucky to be blessed with a marvelous & wonderful kid. we thank u very much sir for giving us opportunity to have a glimpse of good & well brought up child who inspired lots and lots of people. MAY GOD BLESS him in his future endeavors

- Jaya Ramanath

My beloved Student Chi Parthasarathy is doing a grate service to the world of Music. I wish him all the best and success. Kindly come and support all musicians and music lovers.

Sri D.Sehachary - Hyd-Bros.

డియర్ ఫార్థసారథి గారు మీరు చేస్తున్న ఈ కళాసేవ అద్భుతం అనిర్వచనీయం, నాకు సంగీతం అంటే ప్రాణం, ఇంకా మరెందరో గాయనీ గాయకులను తీర్చిదిద్దాలని అశిస్తూ.....

Ravi Pendekanti

Hi everybody, I would like to share my feelings with all of you. Recently we attended my nephew's marriage. In that function," when the bride's parents are sending their daughter to bridegroom's house", Chy.Manaswini sang "AMMA DONGA NINNU CHOODAKUNTE....." song. She sang very nicely and we are very happy that u are doing a grate service to the world of music

Prabhaker - USA

Subscribe Us

Name :
Email:
saaraniads

Tarikonda Venkamamba(1730-1810 )

Tarikonda Venkamamba(1730-1810 )

Vengamamba, born 1730 was a poet and staunch devotee of Lord Venkateswara in the 18th century. She wrote numerous poems and songs. Her father was Krishnayamatya and mother was Mangamamba. Since childhood, she was an ardent devotee of Lord Venkateswara and her devotion made the villagers believe that she was insane. Married at a very early age(common practice in those times), she lost her husband Venkatachalapathi and became a child-widow. However, she refused to accept anyone but the Lord as her husband and continued to dress as a married woman(such as wearing mangalsutra, non-white clothing, bottu/bindi. She studied yoga sciences under Acharya (professor) Subrahmnayudu and became a yogini. As a result, she faced resentment of the local priest in Tarikonda, and shifted to Tirumala. She was welcomed by the priest and descendants of Annamayya, all who had heard of her devotion prior to her move. Her first poem was Tarikonda Nrusimha Satakam and it was followed by Nrusimha Vilasa Katha, Siva Natakam and Balakrishna Natakam as Yakshaganam and Rajayogamrutha Saram, a Dwipada Kavyam. These works were completed when she was in Tarikonda. On her return to Tirumala from Tumburakona caves, Venkamamba composed Vishnu Parijatham, Chenchu Natakam, Rukmini Natakam and Jala Krida Vilasam and Mukthi Kanthi Vilasam (all Yaksha Ganams), Gopi Natakam (Golla Kalapam-Yakshaganam),Rama Parinayam, Sri Bhagavatham, Sri Krishna Manjari, Tatva Keerthanalu and Vashista Ramayanam (Dwipada),Sri Venkataachala Mahatyam (Padya Prabhandam) and Ashtanga Yoga,Saram (Padyakruthi).

All Vaggeyakarulu

 • Munipalle Subramanya Kavi (1730-1780)
  Munipalle Subramanya Kavi (1730-1780)
 • Vishnu Digambar Paluskar (1872 –1931)
  Vishnu Digambar Paluskar (1872 –1931)
 • Harikesanallur Muthiah Bhagavatar(1877-1945)
  Harikesanallur Muthiah Bhagavatar(1877-1945)
 • Sri Jayadeva Goswami 12th Century
  Sri Jayadeva Goswami 12th Century
 • N.Ch. Krishnamacharyulu ( 1924 – 2006 )
  N.Ch. Krishnamacharyulu ( 1924 – 2006 )
 • Veene Sheshanna - (1
  Veene Sheshanna - (1
 • Aacharya Aatreya ( 1921 - 1989 )
  Aacharya Aatreya ( 1921 - 1989 )
 • Puttaparthi Narayanacharyulu(1914-1990)
  Puttaparthi Narayanacharyulu(1914-1990)
 • Kakarla Tyagabrahmam
  Kakarla Tyagabrahmam
 • Rallapalli Ananta Krishna Sharam (1893-1979)
  Rallapalli Ananta Krishna Sharam (1893-1979)
 • Swathi Thirunal Rama Varma(1813-1846)
  Swathi Thirunal Rama Varma(1813-1846)
 • Poochi Srinivasa Iyengar(1860-1919)
  Poochi Srinivasa Iyengar(1860-1919)
 • Ludwig Van Beethoven ( 1770 – 1827)
  Ludwig Van Beethoven ( 1770 – 1827)
 • Mira Bai (1498 - 1528)
  Mira Bai (1498 - 1528)
 • C. Narayana Reddy ( 1933 - 0000 )
  C. Narayana Reddy ( 1933 - 0000 )
 • Gopanna (Telugu: క
  Gopanna (Telugu: క
 • Sarangapani - 17th century
  Sarangapani - 17th century
 • Ajjada Adibhatla Narayana Dasu(1864-1945)
  Ajjada Adibhatla Narayana Dasu(1864-1945)
 • Tumu Narasimha Dasu (1790-1833)
  Tumu Narasimha Dasu (1790-1833)
 • Mian Tansen(1493 or 1506 – 1586 or 1589)
  Mian Tansen(1493 or 1506 – 1586 or 1589)
 • Pt. Dattatreya Vishnu Paluskar (1921-1955)
  Pt. Dattatreya Vishnu Paluskar (1921-1955)
 • Vishnu Narayan Bhaktakande (1860-1936)
  Vishnu Narayan Bhaktakande (1860-1936)
 • Pingali Nagendrarao (1901-1971)
  Pingali Nagendrarao (1901-1971)
 • Walajapet Venkatramana Bhagavatar (1781-1874)
  Walajapet Venkatramana Bhagavatar (1781-1874)
 • Sadasiva BrahmendraBorn 	17-18th century
  Sadasiva BrahmendraBorn 17-18th century
 • నారాయణ తీర్థులు -( 1650 – 1745 )
  నారాయణ తీర్థులు -( 1650 – 1745 )
 • Tarikonda Venkamamba(1730-1810 )
  Tarikonda Venkamamba(1730-1810 )
 • Kshetrayya: (Telugu:
  Kshetrayya: (Telugu:
 • Patnam Subramania Iyer (1845 - 1902)
  Patnam Subramania Iyer (1845 - 1902)
 • Veturi Sundararama Murthy (1936 – 2010)
  Veturi Sundararama Murthy (1936 – 2010)
 • Mysore Sadasiva Rao (1800–1870)
  Mysore Sadasiva Rao (1800–1870)
 • Samudrala Raghavacharya (1902 - 1968 )
  Samudrala Raghavacharya (1902 - 1968 )
 • Shyaamaa Shaastree
  Shyaamaa Shaastree
 • Muthuswami Dikshitar
  Muthuswami Dikshitar
 • Koteeswara Iyer (1869 -1938)
  Koteeswara Iyer (1869 -1938)
 • Mysore Vasudevachar (1865 – 1961)
  Mysore Vasudevachar (1865 – 1961)
 • Annamaacaarya - (140
  Annamaacaarya - (140
 • ARUDRA ( 1925 – 1998),
  ARUDRA ( 1925 – 1998),
 • Dharmapuri Subbaraaya Iyar - 19th century
  Dharmapuri Subbaraaya Iyar - 19th century
 • Ab
  Ab'ul Hasan Yamīn ud-Dīn Khusrow (1253–1325 CE)